มีนาคม 19

มาทำความรู้จักกับ ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ คืออะไร?

0  comments

วันหนึ่งมีคนมาชวนทำหรือร่วมงานเกี่ยวกับ ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ มีหลายคนก็คงได้ยินเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ก็ยังไม่เคยทำความเข้าใจความหมายกัน วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง พอที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นได้นะครับ

ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์

ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online platform business) เป็นธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ให้กับผู้ใช้บริการ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเป็นตลาดออนไลน์ (Online marketplace) หรือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริการในด้านต่างๆ เช่น การจองโรงแรม, การจัดส่งอาหาร, การให้บริการขนส่ง รวมถึงการขายสินค้าและอื่นๆ

ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์มักจะมีผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) โดยแพลตฟอร์มจะเป็นตัวกลางในการทำธุรกิจระหว่างสองฝ่าย ซึ่งแพลตฟอร์มมักมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดการระบบการชำระเงินและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

โดยธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์มีข้อดีต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก เนื่องจากสามารถให้บริการในด้านต่างๆ โดยมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ทุกที่และทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจโดยมีรายได้จากค่าบริการ ค่านายหน้า หรือจากโฆษณา

ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์มีกี่แบบ?

ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์มีหลายแบบ โดยจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้

 1. แพลตฟอร์มการซื้อขาย (Marketplace Platforms): ธุรกิจแพลตฟอร์มประเภทนี้เป็นการรวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งทำให้ผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการได้และผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายได้โดยตรง
 2. แพลตฟอร์มการเช่า (Rental Platforms): ธุรกิจแพลตฟอร์มประเภทนี้เป็นการรวมผู้ให้เช่าและผู้เช่าไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งผู้เช่าสามารถเลือกเช่าสินค้าหรือบริการต่างๆ จากผู้ให้เช่าได้โดยตรง
 3. แพลตฟอร์มการจอง (Booking Platforms): ธุรกิจแพลตฟอร์มประเภทนี้เป็นการรวมผู้ขายและผู้ซื้อไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยผู้ซื้อสามารถจองสินค้าหรือบริการต่างๆ จากผู้ขายได้โดยตรง
 4. แพลตฟอร์มการเก็บเงิน (Payment Platforms): ธุรกิจแพลตฟอร์มประเภทนี้เป็นการให้บริการการชำระเงินออนไลน์ โดยรวมถึงการให้บริการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์
 5. แพลตฟอร์มการเรียน คอร์สออนไลน์ : ธุรกิจแพลตฟอร์มประเภทนี้จะรวบรวมผู้สอน และผู้เรียนไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยผู้เรียนสามารถเลือกซื้อคอร์สเรียนในเรื่องที่ตัวเองสนใจที่จะเรียนได้โดยตรง

ข้อดีของการทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์

การทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online platform business) มีข้อดีมากมายต่อผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่ต้องใช้ทรัพยากรในด้านการเช่าที่ต้องใช้สำหรับการทำธุรกิจ และยังไม่ต้องใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพื้นที่ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก
 2. เปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากว้างขวาง: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ดี และอยู่ในระดับอายุที่ใช้เทคโนโลยีได้
 3. การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยช่วยให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้อย่างง่าย สะดวกสบาย

การเริ่มต้นทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์

การเริ่มต้นทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจจริงๆ ดังนั้น ขั้นตอนเบื้องต้นที่ควรทำคือดังนี้

 1. วิเคราะห์ตลาดและศึกษาคู่แข่ง: ควรศึกษาและวิเคราะห์ตลาดให้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ และศึกษาคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดในขณะนั้น เพื่อประมาณการความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขันในตลาด
 2. เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม: ให้เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ โดยพิจารณาตามลักษณะของธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึง
 3. วางแผนธุรกิจ: ควรวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยรวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนการเงิน เพื่อให้มีการวางแผนและตัดสินใจที่ถูกต้อง
 4. พัฒนาแพลตฟอร์ม: ควรพัฒนาแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจของคุณ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และควรให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้งานต่อผู้ใช้จริง

ประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับจากแพลตฟอร์มออนไลน์

 1. สร้างช่องทางให้ผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมต่อกันได้ง่าย: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายจะช่วยสร้างช่องทางให้ผู้ซื้อและผู้ขายเชื่อมต่อกันได้ง่าย โดยที่ผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการได้ตลอดเวลา และผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้ตามความต้องการของตนเอง
 2. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการ: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ขาย โดยผู้ขายสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และมีโอกาสสร้างยอดขายมากขึ้น
 3. ลดความซับซ้อนในการทำธุรกิจ: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายช่วยลดความซับซ้อนในการทำธุรกิจ โดยที่ผู้ขายไม่จำเป็นต้องมีร้านค้าและพื้นที่จัดเก็บสินค้า เนื่องจากสามารถขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มได้เลย
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ: การทำธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ

สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจกับการเริ่มต้นทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ สิ่งที่คุณต้องทราบแล้วว่า แพลตฟอร์มที่คุณกำลังจะทำนั้นจัดเป็นแพลตฟอร์มประเภทไหน การทำธุรกิจแพลตฟอร์มหากเราต้องการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแน่นอนว่าเราจะต้องมีธุรกิจและมีเงินทุนพอสมควรในการสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมา

แต่หากใครต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ในการสร้างรายได้ หรือส่งเสริมการทำธุรกิจของเรา เราสามารถเลือกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่น่าสนใจเข้าไปใช้งานเพื่อต่อยอดบริการและส่งเสริมการขายของเราได้เลย


Tags

ธุรกิจแพลตฟอร์ม คืออะไร, ธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์, แพลตฟอร์มออนไลน์, แพลตฟอร์มออนไลน์ คืออะไร, แพลตฟอร์มออนไลน์ มีอะไรบ้าง


You may also like

ขายสินค้าออนไลน์ ไม่ต้องลงทุนทำได้ไหม?

ขายสินค้าออนไลน์ ไม่ต้องลงทุนทำได้ไหม?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>