สคริปเว็บไซต์ต่างๆ มัดรวมในแพ็คเดียวกันเพื่อการศึกษา

สคริปเว็บไซต์ในแบบต่างๆ ที่เคยดาวน์โหลดมาเพื่อมาศึกษาการใช้งาน หรือระบบการทำงานของตัวสคริป ทั้งของไทยและของต่างประเทศ อย่างที่เคยทดลองใช้งานก็จะเป็นระบบร้านค้าออนไลน์ของไทยที่เคยใช้งาน

แต่อย่างไรก็ตาม สคริปเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้มัดรวมกันในแพ็คนี้ยังไม่ได้ทดสอบการใช้งานทั้งหมด บางตัวอาจจะใช้งานได้บางตัวอาจจะใช้งานไม่ได้แล้วผู้ดาวน์โหลดจึงควรเลือกใช้ หรือเพื่อการศึกษาดูนะครับ script ต่างๆ ได้ดาวน์โหลดมาศึกษาจากเว็บบอร์ดที่แจกฟรี script 

ดาวน์โหลดคลิกที่รูปโฟลเดอร์เพื่อดาวน์โหลด

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required