ตุลาคม 15

อยากรวย ต้องรู้ขั้นตอนสู่ความรวย

0  comments

หนทางสู่ความรวย หรือวิธีปฏิบัติของคนชนชั้นกลางส่วนมาก เป็นวิธีที่คิดได้โดยธรรมชาติ คือใช้เงินให้น้อย แล้วจะเหลือเงินออมเยอะๆ แม้จะเป็นวิธีที่ถูกต้อง แต่มันเปรียบเสมือนบันไดที่มีเพียงแค่ 2 ขั้น ก้าวขึ้นไปอย่างไรก็ไม่ถึงจุดหมาย เพราะแนวคิดแบบนี้เป็นแนวคิดของคนที่ไม่รวย ใครๆ ก็คิดกันแบบนี้ มันก็ถูกแต่เป็นการมองเรื่องของเงินทอง ในมุมมองแคบๆ มองอยู่แต่รายได้กับรายจ่าย เท่านั้นเอง ไม่เคยแหงนหน้า มองออกไปกว้างๆ ในโลกยุคทุนนิยมที่มีเงินทองมากมายผ่านไปผ่านมา

ดังนั้น ขั้นตอนสู่ความรวย ที่สามารถก้าวไปสู่จุดหมายได้ ต้องครอบคลุมทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน การมีสุขภาพดี การมีสังคมดี การรู้จักลงทุน การบริหารเงิน การใช้ชีวิตแบบฉลาดในการใช้จ่าย ยกตัวอย่างความแตกต่างของมุมมองคนยังไม่รวย มักจะกลัวการเป็นหนี้ แต่คนที่รวยแล้วลองไปค้นดู ใครบ้างไม่เป็นหนี้ คนรวยทุกคนล้วนมีหนี้ แต่ก็มีรายได้มากกว่าภาระดอกเบี้ย

การเก็บเงินให้รวย ที่ปฏิบัติได้จริงๆ ต้องครอบคลุมมากกว่ารายได้ กับรายจ่าย ด้วยแนวคิด “การเงิน 6 มิติ” ค้นพบว่า คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รวย ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงานหาเงินให้มากที่สุด และใช้อย่างประหยัดที่สุด ซึ่งนี่คือ 2 มิติแรก

คนจน

มิติ  หาเงิน  คือ  หาเงินให้มากที่สุด  (คนจนคิดว่าเหนื่อยอย่างไรก็ต้องทนร่างกายจะทรุดโทรมก็ต้องทน)

มิติ  ใช้เงิน  คือ  ใช้เงินอย่างประหยัดที่สุด  (คนจนคิดว่าเสื้อผ้าเก่าๆ ก็ทนใส่ต่อไป  ที่อยู่โทรมก็ทนต่อไป)

คนจน  รู้จักการเงินเพียง 2 มิติ คือ “หาเงิน”  และ  “ใช้เงิน”  ผลลัพธ์ก็คือคนจนทำงานทั้งวัน  กลับบ้านมาใช้เงิน ลักษณะจะเป็นหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาจะคิดทำอย่างอื่นเลย ไม่เคยฝันที่จะรวย  ขอเพียงแค่มีพอกินพอใช้ส่งลูกเรียนจนจบ  (รุ่นลูกประมาณ  50% จะอยู่ในวัฏจักรหาเช้ากินค่ำต่อไป)

คนชั้นกลาง

คนชั้นกลางที่เริ่มมีเงินเก็บบ้างแล้ว รู้จักเรื่องเงินมากขึ้น เป็น 3 มิติ คือ หาเงิน  ใช้เงิน  ออมเงิน

คนรวย

คนชั้นกลางที่เริ่มมีเงินเก็บบ้างแล้ว รู้จักเรื่องเงินมากขึ้น เป็น 4 มิติ คือ  หาเงิน  ใช้เงิน  ออมเงิน  และลงทุน

อีกสองมิติ  ทางการเงินนั้นสำหรับคนรวยที่รวยมากกว่า  10 ล้าน นั่นคือ  กู้เงิน  และขยายการลงทุน  ต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดทีละมิติการเงิน ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ  ซึ่งเราจะต้องเริ่มจากการ  “ปรับความคิด”  ปรับทัศนคติเสียก่อนจึงเริ่มเรื่องอื่น เพราะหากคุณยังไม่เชื่อว่าคุณรวยได้ คุณก็ไม่มีทางรวย  วิธีการรวยคือ  คิดแบบคนรวย  ทำแบบคนรวย

ส่วนภาคปฏิบัติ  ขั้นตอนสู่ความรวย จะเป็นการคิดใหม่ทำใหม่ ที่มากกว่าการประหยัด โดยอาจมีลำดับขั้นตอนกว้างๆ ดังนี้

[list style=”idea”]
  • คิดแบบคนรวย :  ปรับความคิดเสียใหม่ มองโลกให้กว้าง มองในมุมบวก คิดถึงแต่รายได้ที่จะเข้ามา  ไม่ใช่คิดแต่เรื่องรายจ่ายที่จะมี หรือหนีสินต่างๆ
  • ศึกษาความรู้พื้นฐานสู่ความรวย :  เมื่อความรู้คือพื้นฐานของการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง  ดังนั้น  ท่านอาจต้องเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเช่น  การใช้บัตรเครดิตแบบคนรวย,  การบริหารเงินออม,  กองทุนรวมคืออะไร,  หุ้นคืออะไร,  และทำอย่างไร ให้เงินออมของเราเพิ่มมากขึ้น
  • ปฏิบัติตัวแบบคนรวย (ซื้อของ  ลงทุน ฯลฯ)  :  เมื่อคิดแบบคนรวยก็ต้องปฏิบัติตัวแบบคนรวย  ซึ่งไม่ใช่การใช้จ่ายเงินซื้อของแพงๆ นันเป็นเพียงฉากหน้าที่เราเห็น  แต่จริงๆ คนรวยส่วนใหญ่รู้จักใช้ชีวิต  คนรวยส่วนใหญ่กล้าไปร้านอาหารแล้วสั่งอาหารเพียงพออิ่ม  ในขณะที่คนไม่รวย  เวลาไปร้านอาหารชอบทำเป็นสั่งเยอะๆ เพื่อให้ดูว่า  เราไม่ได้ประหยัดนะ  และเมื่อกินอิ่ม  คนรวยส่วนใหญ่กล้าที่จะสั่งให้ห่ออาหารเหลือกลับบ้าน  ในขณะที่คนไม่รวยจะพยายามกินให้หมด  หรือแม้กินไม่หมดก็ไม่กล้าห่อกลับเพราะอาย
[/list]

[quote]คนรวยรู้จักค่าของเงิน มากกว่าคนยังไม่รวย[/quote]


Tags

วิธีรวย, อยากรวย, อยากรวยต้องรู้, อยากรวยทำไง


You may also like

ขายสินค้าออนไลน์ ไม่ต้องลงทุนทำได้ไหม?

ขายสินค้าออนไลน์ ไม่ต้องลงทุนทำได้ไหม?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>