Ultima life คือ ขายตรง นี่แหละจ้า!

สวัสดีท่านผู้ที่ติดตามได้เห็นโฆษณาจัดเต็มของทาง Ultima life แล้วเกิดคำถาม พร้อมกับคำสงสัยว่า Ultima life คืออะไร? เพื่อให้หลายๆ คนที่กำลังสืบค้นข้อมูลอยากรู้ว่าคืออะไรแวะมาเล่าให้ฟังกัน

Ultima life คือ?

Ultima life คือ ธุรกิจขายตรง ถ้าเรียกให้ดูดีในธุรกิจกลุ่มนี้เขาก็จะเรียกว่า “ธุรกิจเครือข่าย” ซึ่งประกอบกิจการโดยมีสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ก็เหมือนกับบริษัทเครือข่าย ขายตรงทั่วๆ ไป แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายของที่นี่คือ มีโรงงานเป็นฐานผลิตสินค้า ส่งให้กับ Ultima life ที่เป็นบริษัทในเครือภายใต้เจ้าของคนเดียวกัน (ถ้าเข้าใจไม่ผิด)

คนที่สนใจ Ultima life

สำหรับคนที่สนใจ สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเครือข่าย อยากจะให้ทุกคนทราบว่า อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องทำคือการลงตำแหน่ง ธุรกิจ เมื่อเรามองย้อนหลังภาพของธุรกิจขายตรง หรือเครือข่าย สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่มองภาพรวมๆ ไม่ค่อยดีนัก มองว่าเป็นภาพลบ คือ คนใหม่ที่ไม่รู้เรื่อง และยังไม่เข้าใจดี ว่าธุรกิจนี้ จริงๆ มันไม่ได้ง่าย แต่พอฟังโอกาสทางธุรกิจแล้ว ตื่นเต้น ตัดสินใจ ลงตำแหน่งสูงสุด สุดท้าย ทำไม่ได้ แล้วก็มาโทษธุรกิจว่า “หลอกลวง

ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคนที่ไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายเข้าใจว่า สิ่งที่จะทำให้มีรายได้เริ่มต้นของธุรกิจเครือข่าย หรือ Ultima life ก็คือ การชวนคน กับ การขายสินค้า ถ้าหากสำเร็จระยะยาว ก็คือการสร้างทีม สอนคน ส่วนนี้คืองานหลักของธุรกิจเครือข่าย ไม่ใช่การลงเงินแล้วอยู่เฉยๆ จะได้เงิน มีคนมาต่อๆ ไปนะครับ โปรดจงทำความเข้าใจ และรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายจะเป็นเหมือนๆ กันหมด ทุกคนต้องทำงาน รายได้เกิดจากคะแนนของสินค้า ที่ถูกคำนวนตามแผนการตลาด

เมื่อรู้แล้ว ก็พิจารณา วางแผนการทำงานในสายงานนี้ได้เลย ครับ จริงๆ ธุรกิจเครือข่ายไม่ได้เลวร้าย แต่คนที่เข้ามาไม่เข้าใจ ที่ผมมาเขียนบอกเล่านี้ คือ เผื่อจะมีคนเข้าใจผิด และโทษว่าธุรกิจเครือข่าย สอนกันมาหลอกคน สนใจ เรียนรู้ วางแผน ลงมือทำ สำเร็จ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเรา และทีม

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required